De gezondheid van kinderen en jongeren

een succesvolle aanpak

Pro-fit! is een samenwerking van verschillende zorgverleners. In deze samenwerking bundelen kinderdiëtisten , kinderoefentherapeuten en de JGZ/GGD de krachten om kinderen en jongeren gedurende een half jaar te begeleiden naar een gezonde leefstijl! Als er meer ondersteuning nodig is op psychologisch gebied dan k an er gebruik worden gemaakt van een kinderpsycholoog.

Het programma word momenteel aangeboden in Weesp, Bussum en Naarden. Op de korte termijn zal Pro-Fit! ook in andere plaatsen in het Gooi worden aangeboden.

Voor wie?

Het traject is geschikt voor:

  • Pro-fit wordt aangeboden voor kinderen en jongeren tussen de 2 en 18 jaar oud
  • Kinderen en jongeren met overgewicht en obesitas.
  • Kinderen en jongeren die onzeker zijn over hun uiterlijk
  • Kinderen en jongeren die te weinig bewegen en/of beweging moeilijk vinden
  • Kinderen en jongeren die op een leuke manier gezond willen leren eten en bewegen

Waarom Pro-Fit!?

Ten opzichte van 20 jaar geleden is het aantal kinderen met overgewicht verdubbeld; maar liefst één op de acht Nederlandse schoolkinderen is te zwaar en nog meer kinderen dreigen dat te worden. De verwachting is dat de groep te zware kinderen de komende jaren nog meer zal toenemen.

In meer dan 90% van de gevallen wordt overgewicht en obesitas veroorzaakt door te veel energie-inname/verkeerde voedingsgewoonten en te weinig lichamelijke activiteit. Slecht bij minder dan 10% van de gevallen wordt overgewwicht en obesitas veroorzaakt door ziektebeelden, geneesmiddelengebruik en gendefecten. Driekwart van de kinderen met overgewicht hebben hier zonder begeleiding op volwassen leeftijd ook last van. Uit onderzoek blijkt dat een gezamenlijke aanpak gericht op voeding, bewegen en gedrag een succesvolle aanpak is.

Aan het eind van het programma worden de volgende doelen bereikt:

Het Programma

Het traject duurt een half jaar. Gedurende dit traject worden er 18 behandelingen oefentherapie, 6 consulten met de diëtiste en 2 consulten met de jeugdverpleegkundige of jeugdarts van de JGZ ingepland. Indien nodig kan er een kinder- en jeugdpsycholoog ingeschakeld worden. In het traject neemt het kind (als het niet sport) drie keer deel aan een proefles bij 3 verschillende sportverenigingen om zich te oriënteren op de reguliere sportmogelijkheden.

We sluiten het traject af met een eindconsult bij de oefentherapeut en de diëtist. Na een jaar wordt er een follow up consult ingepland bij de diëtist om de voortgang van de behandeling te evalueren.

Maand 1

Intake Diëtist + 1 consult
Intake oefentherapie + elke week een interventie
Intake JGZ (indien cliënt niet is verwezen en al is gezien door de jeugdverpleegkundige of jeugdarts)
Intake Psycholoog (optioneel)

Maand 2

Consult Diëtist
Wekelijks oefentherapie
Consult Psycholoog (optioneel)

Maand 3

Tussenevaluatie Diëtist
Tussenevaluatie Oefentherapie + wekelijks oefentherapie
Consult JGZ (optioneel)

Maand 4

Consult Diëtist
Wekelijks oefentherapie
Consult Psycholoog (optioneel)

Maand 5

Consult JGZ
Om de week oefentherapie
2 proeflessen bij een sportvereniging

Maand 6

Eindconsult Oefentherapie
Eindconsult Diëtist
Eindconsult Psycholoog (optioneel)

Vergoeding

Het Pro-Fit! traject word geheel vergoed. Voor de optionele behandeling door de kinderpsycholoog is een specifieke verwijzing van de arts nodig om in aanmerking te komen voor vergoeding.

Ouders

Om de behandeling van Pro-Fit! te laten slagen is de omgeving van het kind en daarbij de rol van de ouders van groot belang. Kinderen die steun ervaren vanuit ouders hebben betere resultaten in de behandeling en zijn ook succesvoller in het vasthouden van de nieuw aangeleerde leefstijl.

Over ons

Dievita Diëtistenpraktijk - Contact voor Bussum

Merel van Dijk en Anika Hansen zijn de kinderdietisten in Bussum, Naarden Bussum en Weesp en begeleiden kinderen naar een gezond eetpatroon en gezond gewicht. De kinderdietist is gespecialiseerd op het gebied van voeding in ziekte en gezondheid. Als er sprake is van een medische aandoening/ziekte/allergie waarbij aanpassing van de voeding van belang is, houd de kinderdietist hier rekening mee in de behandeling.

Contact gegevens:
www.dievita.nl
info@dievita.nl
035-6921146

Locaties:

Medisch Centrum Bussum Zuid
Piet Heinlaan 50D
1403 TZ Bussum

Gezondheidscentrum Weesp
C.J. van Houtenlaan 1D
1381 CN Weesp

M'Praktijk Oefentherapie

Karlijn Dikhoff is de kinderoefentherapeut in Weesp en begeleid kinderen naar een gezond beweegpatroon. De aanpak is erop gericht om te ervaren dat beweging belangrijk is maar ook heel erg leuk kan zijn.

M’praktijk oefentherapie is gevestigd in gezondheidscentrum Weesp en Bussum.

Contact gegevens:
www.mpraktijk-oefentherapie.nl
info@mpraktijk.nl
029-4418322

Locatie:

Gezondheidscentrum Weesp
C.J. van Houtenlaan 1 E
1381 CN Weesp

GGD/JGZ Bussum

De JGZ ondersteunt de ketenaanpak Pro-fit. De JGZ zal samen met ouders en kind kijken of er meer handvatten, naast een gezonde voeding en beweging, nodig zijn om het gewicht aan te pakken. U kunt hierbij denken aan opvoedingsvragen of andere problemen.

Gegevens:
http://www.ggdgooi.nl/

Locatie:

GGD/JGZ Bussum
Burg. De Bordesstraat 80 1400 AG Bussum